U bent hier: » startpunt website » Busregels


De buurtbus Harderwijk (lijn 513) verbindt, binnen het vervoersgebied van Syntus Gelderland, in een regelmatige uursdienst, Weideheem, Ziekenhuis St. Jansdal, Centrum, Bouw & Infrapark Fundeon, Van der Valk Hotel Harderwijk, Sonnevanck, Generaal Spoorkazerne en het Weitje in Ermelo met elkaar. De 8-persoons bus wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs die allen het belang inzien van het in stand houden van een stuk openbaar vervoer tussen de genoemde plaatsen.

Busregels bij gebruik van de Buurtbus Harderwijk

Verloren voorwerpen

U kunt er op twee manieren mee te maken krijgen. Als vinder of als verliezer. Als vinder helpt u de verliezer het best door uw vondst af te geven aan de chauffeur. Als verliezer vergroot u de kans op een gelukkig weerzien door contact (telefonisch of via e-mail) op te nemen met een van de elders genoemde bestuursleden.

Wat niet mag

In hoofdstuk 6 van het Besluit behorende bij de Wet Personenvervoer staan enkele artikelen die betrekking hebben op het reizen met de bus. Wat allemaal wel en niet mag, dat u een geldig plaatsbewijs moet hebben, enz. Het is o.a. niet toegestaan te roken, patat te eten, te spuwen, muziek te maken, radio's of cassetterecorders te laten spelen , de bus onklaar te maken of buiten noodzaak te besturen.

Kinderen

Kinderen tot vier jaar hebben ze gratis openbaar vervoer. Maar u moet er dan wel bij zijn.

Dieren

Huisdieren in tas of mandje, dat op schoot wordt gehouden, hebben geen kaartje nodig. De geleidehond van een blinde evenmin. Andere zich keurig gedragende, aangelijnde en zich niet op een zitplaats nestelende honden mogen mee tegen gereduceerd tarief. De chauffeur beslist over de toelating van uw levende have.

Bagage

Allerhande kleingoed mag u gratis meenemen. Dat geldt ook voor een boodschappen-wagentje. Groter goed, zoals ski's, reiswagens, autopeds, vouwfietsen in een hoes, mogen alleen mee als de chauffeur vindt dat tijdens de rit geen plaatsgebrek zal ontstaan. Die bagage kost u een extra kaartje.

Plaatskaarten

Alle plaatskaarten zijn strikt persoonlijk. Er kunnen geen duplicaten worden verstrekt. Strippenkaarten en sterabonnementen zijn niet geldig op de buurtbus. Wel zijn geldig de OV-jaarkaart, studenten OV-jaarkaart en de Bedrijven OV-jaarkaart.

Op zater-, zon- en feestdagen (zoals Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de beide Kerstdagen) wordt door de buurtbus geen dienst gereden.

Zo gaat het beter

Wanneer u tijdig bij de halte komt, uw arm opsteekt om uw bus te laten stoppen, kaart of gepast geld gereed hebt, op tijd de bus uitstapt, dan doet u alles wat in uw vermogen ligt om de reis vlot te laten verlopen. Onze chauffeurs nemen de rest voor hun rekening. Dank voor uw hulp.

Afb.: Gevonden en verloren voorwerpen rondom lijn 513.Halten lijn 513

NS Station Harderwijk
Weideheem
Ziekenhuis
St. Jansdal
Centrum
Tweelingstad
Bouw- en Infrapark
Van der Valk Hotel
Verpleeghuis Sonnevanck
Ullerberg
Generaal Spoorkazerne
´t Weitje Ermelo

infopagina
(voor medewerkers)

Buurtbus

Harderwijk